Investeringen er god først når den også gagner samfunnet