Pexip as

2013 pexip.com

Pexip står bak Pexip Infinity, en softwareplattform som muliggjør personlige virtuelle møterom og videokonferanse i HD for alle ansatte i en bedrift, uavhengig av enhet. Resultatet er at videokonferanse blir både enklere og rimeligere å bruke i stor skala. Pexip er en del av Stavanger Ventures portefølje.

Stavanger Venture

2011 stavanger-venture.com

Stavanger Venture investererer i entreprenører og selskaper som deler deres verdisyn: Engasjert, verdiskapende og diskret. TD Veen eier 54 % i Stavanger Venture.

VIDEXIO

2013 videxio.com

Videxio er en skytjenesteleverandør som gjør det enkelt for organisasjoner av alle størrelser å bruke profesjonell videokonferanse. Videxio er en del av Stavanger Ventures portefølje.

Bright products as

2012 bright-products.com

1,3 milliarder mennesker bruker forurensende, helseskadelige og brannfarlige parafinlamper. Bright Products utvikler bærekraftige energiløsninger til husholdninger i deler av verden som mangler strøm. Design og innovasjon er viktige deler av produkt-utviklingen, en satsing som blant annet er belønnet med høythengende Red Dot Design Award.

Stafonds as

2006

Stafonds er et eiendomsselskap som eier 3000 m2 kontorlokaler sentralt i Stavanger. Mesteparten av dette er utleid til Skagen Fondene. TD Veen eier 35,25 % i Stafonds.

House of Control

2015 houseofcontrol.no

Sammen med Viking Venture har vi gjort en investering i HOC. HOC er et it selskap som utvikler programvareløsninger hvor kunden får full kontroll over sine eiendeler, forpliktelser og avtaler.