Pexip as

2013 pexip.com

Pexip står bak Pexip Infinity, en softwareplattform som muliggjør personlige virtuelle møterom og videokonferanse i HD for alle ansatte i en bedrift, uavhengig av enhet. Resultatet er at videokonferanse blir både enklere og rimeligere å bruke i stor skala. Pexip er en del av Stavanger Ventures portefølje.

Polight

2015 polight.com

Polight utvikler en helt ny type autofokus linse. Teknologien gjør det mulig å få en rask og lite strømkrevende linse til mobiltelefoner. Selskapet holder til i Horten og har sin opprinnelse fra SINTEF i Trondheim.

Stavanger Venture

2011 stavanger-venture.com

Stavanger Venture investererer i entreprenører og selskaper som deler deres verdisyn: Engasjert, verdiskapende og diskret. TD Veen eier 54 % i Stavanger Venture.

VIDEXIO

2013 videxio.com

Videxio er en skytjenesteleverandør som gjør det enkelt for organisasjoner av alle størrelser å bruke profesjonell videokonferanse. Videxio er en del av Stavanger Ventures portefølje.

Bright products as

2012 bright-products.com

1,3 milliarder mennesker bruker forurensende, helseskadelige og brannfarlige parafinlamper. Bright Products utvikler bærekraftige energiløsninger til husholdninger i deler av verden som mangler strøm. Design og innovasjon er viktige deler av produkt-utviklingen, en satsing som blant annet er belønnet med høythengende Red Dot Design Award.

Stafonds as

2006

Stafonds er et eiendomsselskap som eier 3000 m2 kontorlokaler sentralt i Stavanger. Mesteparten av dette er utleid til Skagen Fondene. TD Veen eier 35,25 % i Stafonds.

House of Control

2015 houseofcontrol.no

Sammen med Viking Venture har vi gjort en investering i HOC. HOC er et it selskap som utvikler programvareløsninger hvor kunden får full kontroll over sine eiendeler, forpliktelser og avtaler. Selskapet omsatte i 2014 for NOK 39 mill og hadde en EBITDA på NOK 15 mill

SIC

2000 sicart.net

SIC, Stavanger International Collection, er selskapet bak en stadig voksende privat samling internasjonal samtidskunst. 10 lokale investorer startet det hele under ledelse av Arve Opdahl fra Galleri Opdahl. Målet med samlingen er å sette Stavanger på det norske og etter hvert det europeiske kunstkartet.

Mirmorax as

2011 mirmorax.com

Mirmorax leverer prøvetakingssystemer og overvåkning av instrumentering til olje- og gassindustrien. Produktene påviser olje i vann, og bidrar til en mer fornuftig bruk av ressurser og maksimal reservoar-utnyttelse. Mirmorax har vunnet flere priser for sin evne til innovasjon. Mirmorax er en del av Stavanger Ventures portefølje.