Utfordringer i samfunnet får nye løsninger i Stavanger

 • Våre sosiale entreprenører

  AKTIVITETSDOSETTEN AS
  2015
  aktivitetsdosetten.com

  Ikke alle liker trekkspill og bingo! Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Gjennom kurs og aktivitetsmateriell øker Aktivitetsdosetten helsemedarbeideres kompetanse og ansvar innen pleie og forbedrer eldreomsorgen. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus og involverer pårørende som en ny ressurs. Aktiviteter som gjøres systematisk, uke etter uke, har en helsebringende effekt og kan virke som medisin. Det er livskvalitet satt i system.
  .

  TILLITSPERSON
  2015

  Prosjekt Tillitsperson ønsker å kurse frivillige til å bli tillitspersoner for brukere av det offentlige hjelpeapparatet som av ulike årsaker har vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene det offentlige tilbyr. Tillitspersonene skal bistå brukerne i å sikre rettighetene sine samt overholde forpliktelser og på denne måten effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet. Prosjekt Tillitsperson er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger.
  .

  VILLE VEIER AS
  2015
  ville-veier.com

  Ville Veier er for personer som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative uttrykksformer som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring med et helhetlig fokus. I Ville Veier får deltakerne arbeide med mestringsprosesser individuelt og i gruppe over tid. Gjennom ulike skapende prosesser får deltakerne oppdage og utforske egne iboende ressurser, talent og uttrykk. I denne prosessen skapes vekst og endring på flere nivå som styrker den enkeltes personlige, sosiale og arbeidsmessige kompetanse, der målet er å komme ut i meningsfylt arbeid.
  .

  KJØR FOR LIVET AS
  2015
  kjorforlivet.no

  Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Kjør for livet bruker action, adrenalin, motor og motorsport som interessevekkere for å gi barn og unge en opplevelse av å være en del av et team hvor samhold, mestring og engasjement er sentralt. Gjennom å delta på en Kjør for livet-klubb, får det enkelte teammedlem være en del av en gjeng som jobber og deltar på aktiviteter og samlinger som inspirer og motiverer. Kjør for livet er for alle som ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Kjør for livet samarbeider tett med skole, barnevern og foreldre for å gi barn og unge en ny mulighet til å skape sin egen fremtid.
  .

  FRA HAGE TIL MAGE AS
  2016
  frahagetilmage.no

  Fra Hage til Mage er et matkultursenter for barn og unge i Stavanger og omegn. Vi er et ideelt AS som ønsker å øke kunnskapen om mat og råvarenes opprinnelse. Målet vårt er å spre matglede, la barn og unge boltre seg på kjøkkenet og å gi dem et godt grunnlag for å kunne ta gode livsstilsvalg. Barn vokser opp med svært ulike matvaner. Med økt interesse for matlaging og dyrking blir barn mer bevisste på hva de spiser og hvor maten kommer ifra. Denne kunnskapen kan gi stor helsegevinst senere i livet. Viktige temaer hos oss er bærekraftig utvikling, fokus på matsvinn, lokale råvarer og nærhet til det en spiser. Det danner grunnlaget for å skape spennende og innholdsrike dager for de som kommer på besøk til, eller får besøk av, Fra Hage til Mage.
  .

  ALDER AS
  2017
  alder.no

  Det er et økende behov for frivillig innsats til mange utsatte grupper i det norske samfunnet. Alder er en intelligent digital plattform for mer og bedre frivillighet. Alder består av et web-panel for koordinatorer, en app for frivillige og en smart motor som anbefaler oppgaver og aktiviteter til frivillige basert på deres ønsker, interesser og tilgjengelighet. Plattformen gir bedre kommunikasjon, fordeling av informasjon og forespørsler, og selvorganiserende grupper med frivillige. Resultatet er økt frivillighet og mer tid til menneskene som trenger det mest.
  .

  IVER & EVNE AS
  2018
  iverogevne.no

  “Engasjerte, matglade barn i en travel hverdag!”
  Iver & Evne utvikler gøyale verktøy som gjør det enklere for barn og voksne å lage mat sammen i hverdagen. Vi vil bidra til at alle barn utvikler forståelse for mat og matlaging og innarbeider gode matvaner fra tidlig alder!”
  .

  SOMMERFUGLEFFEKTEN
  2018
  sommerfugleffekten.no

  Sommerfugleffekten er en liten organisasjon som er bygget på Silje Marie Strandberg sin personlige historie om mobbing og 10 år som psykiatrisk pasient. Basert på hennes erfaringer har vi utviklet undervisningsprogram som vi tilbyr til skolene og helsevesenet. Silje Marie er erfaringsformidler og underviser hva som ble hennes konsekvens av mobbing og antidepressiva. Hun formilder også de viktige faktorene i relasjonen mellom pasient og fagperson/medmenneske. Film er et av våre virkemidler for å nå ut til flest mulig.
  .

 • bli en sosial entreprenør

  Hvordan? Først av alt, sjekk at du oppfyller kriteriene våre.

  Arbeidsstasjonene er nå besatt, men vi er alltid interesserte i å høre om spennende prosjekter som kan fylle pultene når noen flyr videre.

  Send utfylt søknadsskjema til anja@tdveen.no, med en kort beskrivelse av ideen din. Legg også med forretningsplanen.

  Det neste som skjer er at du hører fra oss, i første omgang med en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din. Er ideen interessant for en plass hos oss, tar vi kontakt på telefon eller e-post. Dette kan ta opp til 6 uker. Da avtaler vi prosessen videre, basert på dine planer og vår kapasitet.

 • kontakt

  SAMFUNNSSENTRALEN
  leder Anja Moen Hareim
  +47 9135 2065
  anja@tdveen.no

  AKTIVITETSDOSETTEN AS
  leder Lone Koldby
  +47 9573 0914
  lone.koldby@aktivitetsdosetten.no

  TILLITSPERSON
  leder Benedicte Nessa
  +47 4819 1633
  benedicte.nessa@bymisjon.net

  VILLE VEIER AS
  leder Tori Nes Aadnesen
  +47 4084 6578
  tori@ville-veier.com

  KJØR FOR LIVET AS
  leder Region Vest Christoffer Midbøe Lunde
  +47 4612 0400
  christoffer@kjorforlivet.no

  FRA HAGE TIL MAGE AS
  leder Therese Thomassen
  +47 9260 5885
  therese@frahagetilmage.no

  ALDER AS
  leder Håvard Liltved Dalen
  +47 4519 1844
  hld@alder.no

  IVER & EVNE AS
  leder Torill Steinback Hoel
  +47 9009 9349
  torill@iverogevne.no

  SOMMERFUGLEFFEKTEN
  leder Inger Lene Stordrange
  +47 9543 7622
  ingerlenestordrange@gmail.com

  Har du spørsmål om andre deler av TD Veens virksomhet, finner du kontaktinformasjon i hovedmenyen øverst.

En sosial entreprenør løser samfunnsproblemer på en ny måte, ved hjelp av metoder vi vanligvis finner i forretningslivet. Løsningen gagner gjerne en tredjepart som ikke er direkte involvert. Sosiale entreprenører finnes i både privat, offentlig og frivillig sektor.

TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk. De sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen i Eiganesveien 95 er alle i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste.

Samarbeidet mellom den sosiale entreprenøren og TD Veen, består i at han eller hun leier kontorplass fra 3 måneder til 2 år. I tillegg til husleie, bidrar entreprenøren til fellesskapet, både sosialt og med kunnskap, gjennom hele perioden. Tilbake får han eller hun veiledning, kompetanse og sparring fra både TD Veen og de andre sosiale entreprenørene. TD Veen bidrar også økonomisk i prosjektet.