Utfordringer i samfunnet får nye løsninger i Stavanger

Samfunnssentralen_lunsj

 

En sosial entreprenør løser samfunnsproblemer på en ny måte, ved hjelp av metoder vi vanligvis finner i forretningslivet. Løsningen gagner gjerne en tredjepart som ikke er direkte involvert. Sosiale entreprenører finnes i både privat, offentlig og frivillig sektor.

I 2015 etablerte vi vår store satsing på sosialt entreprenørskap: Samfunnssentralen. I nabohuset i Eiganesveien 95 sitter sosiale entreprenører som er i oppstartsfasen med bedrifter eller prosjekter innen barn og unge, arbeidsinkludering, ren mat og sirkulær økonomi (gjenbruk).

Samarbeidet mellom den sosiale entreprenøren og TD Veen, består i at han eller hun leier kontorplass i 1 til 2 år. I tillegg til husleie, bidrar entreprenøren til fellesskapet, både sosialt og med kunnskap, gjennom hele perioden. Tilbake får han eller hun veiledning, kompetanse og sparring fra både TD Veen og de andre sosiale entreprenørene. TD Veen bidrar også økonomisk i prosjektet.

Les mer om huset, miljøet og «våre» sosiale entreprenører på samfunnssentralen.no