NMI feirer 10 år med mikrofinans

NMI ble etablert i Oslo i 2008 for å investere i og bygge opp mikrofinansinstitusjoner som kunne tilby finansielle tjenester til fattige utviklingsland. Mikrofinansinstitusjoner er svært viktige inngangsporter for finansiell inkludering verden over, da de tilbyr finansielle tjenester på lokalt nivå i lokal valuta til kundegrupper uten banktilbud.

Siden oppstarten i 2008 har NMI via tre fond investert vel 1,65 mrd kroner, fortrinnsvis i egenkapital, til MFI’er i Asia og Afrika. MFI’ene NMI nå har direkteinvestert i har 7 millioner kunder i Asia og Afrika, hvorav 96 prosent er kvinner. Samtidig har NMI oppnådd rundt 10% avkastning per år for investorene. «Finansielt sett har det egentlig gått bedre enn vi trodde» sier Ferd-eier Johan H.Andresen som var en av initiativtakerne til fondet.
TD Veen investerte i NMIs Fund III i 2015 og har så langt vært godt fornøyde med investeringen. Fondet er på totalt 715 millioner kroner, har et 10-årsløp og nærmer seg fullinvestert.

I forbindelse med 10-års jublieet annonserer Nordic Microfinance Initiative at de oppretter et nytt fond, Fund IV. Fondet vil bli det største hittil og de store eierne, Norfund, IFU, Ferd, KLP og Dnb har forhåndskommitert til sammen 840 millioner kroner

Facebook Twitter