Vår investeringsprofil

TD Veen er opptatt av en bærekraftig samfunnsutvikling. Vårt bidrag er å investere i selskap og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet. I bunn hos TD Veen ligger arbeidsglede, skaperkraft og en sterk vilje til å investere i de aller beste menneskene.

På et tidspunkt fant vi det fornuftig å spisse investeringsprofilen, noe som også ga oss et nytt syn på avkastningskravet og investorenes rolle. Som finansiell eier ønsker vi å skape en sunn holdning til resultater og avkastning. I selskap hvor verdiene skapes over tid.

En differensiert portefølje er viktig for oss. Derfor jobber vi med investeringer i nye bransjer, som for eksempel helse, eller i selskap med tydelige grønne intinativ. TD Veen startet med ventureinvesteringer for en god stund siden og har som mål å være betydelige bidragsytere her fortsatt.

Siden 2015 har vi bidratt sosialt på hjemmebane gjennom vår satsing på sosialt entreprenørskap og Samfunnssentralen, vårt eget arbeidssfelleskap for dette. TD Veen har i mange år støttet SOS Barnebyers arbeid, blant annet prosjektet Det lange løpet, hvor vi renoverte gamle barnebyer i Romania og Libanon. Vi har også bidratt til oppstarten av et eget pionerprosjekt for foster-familier i Murmansk.

TD Veen as ble etablert av Tor Dagfinn Veen i 1986. Tor Dagfinn og Tone Veen eier 28 % av aksjene, mens døtrene Camilla og Silje Veen eier 36 % hver. I TD Veens styre sitter Silje Veen, Klaus Mohn, Per Ivar Selvåg og Gry Isabelle Sannes. Revisor er Øyvind Tjønn og Konrad Skulstad fra Erga Revisjon og juridisk rådgiver er Dag Sigvart Kaada fra advokatfirma Schjødt.

I 2012 kjøpte TD Veen Eiganesveien 95, hvor vi i dag har adresse. Huset er renovert tilbake til slik det var da det ble bygget i 1917. Målet er å etablere et miljø av nyskapende bedrifter, gode investeringer og mennesker med sosialt engasjement.

Som del av TD Veens langsiktige satsing på helse, ønsket vi på et tidspunkt ytterligere profesjonalisering, noe som førte til etablering av P53. I 2018 stiftet vi dermed P53 sammen med Susanne Stuffers som er utdannet lege (Eramus MC/UiO) med doktograd innenfor kreft-biomedisin. P53 har som visjon å være pådriver for å etablere en life sektor av høy kvalitet i Norge. Vi leter etter selskap som utfordrer status quo og som har fokus på innovativ tilnærminger..

Link til regnskap