Vår investeringsprofil

TD Veen er opptatt av en bærekraftig samfunnsutvikling. Vårt bidrag er å investere i selskap og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet. I bunn hos TD Veen ligger arbeidsglede, skaperkraft og en sterk vilje til å investere i de aller beste menneskene.

På et tidspunkt fant vi det fornuftig å spisse investeringsprofilen, noe som også ga oss et nytt syn på avkastningskravet og investorenes rolle. Som finansiell eier ønsker vi å skape en sunn holdning til resultater og avkastning. I selskap hvor verdiene skapes over tid.

En differensiert portefølje er viktig for oss. Derfor jobber vi med investeringer i nye bransjer, som for eksempel helse, eller i deler av verden hvor vi ikke har vært tidligere. Tross vår adresse i Stavanger ønsker vi å investere utenfor oljenæringen.

TD Veen har i mange år støttet SOS Barnebyers arbeid, blant annet prosjektet Det lange løpet, hvor vi renoverte gamle barnebyer i Romania og Libanon. Vi har også bidratt til oppstarten av et eget pionerprosjekt for foster-familier i Murmansk. Fremover vil vi i større grad bidra sosialt også på hjemmebane, ved å bygge opp et miljø av sosiale entreprenører i Eiganesveien 95.

Selskapet

TD Veen as ble etablert av Tor Dagfinn Veen i 1986. Tor Dagfinn og Tone Veen eier 28 % av aksjene, mens døtrene Camilla og Silje Veen eier 36 % hver. I TD Veens styre sitter Tor Dagfinn Veen, Tone Veen, Silje Veen, Klaus Mohn og Erik Mauritzen. Revisor er Karl Arne Soltveit, RSM.

I 2012 kjøpte TD Veen Eiganesveien 95, hvor vi i dag har adresse. Huset er renovert tilbake til slik det var da det ble bygget i 1917. Målet er å knytte sammen hovedhuset og barnehagebygget og etablere et miljø av nyskapende bedrifter, gode investeringer og mennesker med sosialt engasjement.

I dagens arbeidsfellesskap er styreleder i Stavanger Venture, Espen Fjogstad, og Kjell Skappel, daglig leder og partner i samme selskap, viktige partnere.

Link til regnskap