AVA

ava.uk

Ava hjelper kundene håndtere risiko ved hjelp av moderne sikkerhetsløsninger. Ava Cyber lar kunder identifiserer datasikkerhetsrisikoer internt i organsisasjonen, mens den skybaserte overvåkningsløsningen Ava Video kombinerer maskinlæring, video og sanntidsanalyse for å øke kunders evne til å redusere og håndtere risko.