Beaufort

beufort.io

Beaufort hjelper kunder i kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Selskapet har utviklet en fleksibel softwareløsning som effektivt utfører kundescreening, overvåker transaksjoner og foretar risikoklassifiseringer, slik at selskapets kunder kan fokusere på det de virkelig er gode på.