P53

P53 er et selskap som investerer i helsevirksomheter og som tenker nytt og utfordrer det etablerte. Selskapet ønsker å bidra til utvikling og kommersialisering av banebrytende ideer som transformerer menneskers liv og som øker tilgjengelighet til nye og bedre behandlinger og innovative helsetjenester til det beste for pasienten.