Pexip

2013 pexip.com

Pexip forenkler videokommunikasjon på tvers av landegrenser, selskap og plattformer. Pexip legger til rette for at alle kan bli sett, hørt og inkludert på en sikker måte på tvers av teknologiske løsninger. Med Pexip kan brukeren stole på at dataen blir håndtert sikkert og i henhold til gjeldende krav til datalagring og personvern.