Statt Torsk

Stott Torsk produserer bærekraftig norsk oppdrettstorsk til kvalitetsbevisste internasjonale forbrukere.