Banebrytende ideer med verdi for menneskers liv og helse

P53 investerer i helsevirksomheter som tenker nytt. Vi ser spesielt etter selskaper innen bioteknologi og medisinsk utstyr. Vi ønsker å bidra til utvikling og kommersialisering av banebrytende ideer som vil øke tilgjengeligheten til bedre behandlinger og innovative tjenester med særlig positiv effekt på menneskers liv og helse.

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere trender og finne selskaper som kan skape eksepsjonell verdi.

Selskapene våre har sitt utspring fra høy vitenskapelig kvalitet. P53 samarbeider tett med gründere for å bygge konkurransedyktige helseselskap drevet av enestående kunnskap, unike tankesett, integritet og felles verdier.

I tillegg til langsiktig kapital, vil P53 bidra med verdier i form av kunnskap, erfaring og nettverk gjennom aktivt eierskap. Investeringene gjøres for øvrig i tråd med TD Veen sin overordnete strategi og målsetning, der visjonen om bærekraftig utvikling og en skalerbar forretningsmodell er særlig fremhevet.

Kontakt:
Susanne Stuffers, CEO & Chief Investment Officer
+47 9119 4204
susanne@tdveen.no