Siglar Carbon lanserer gratis karbonkestimator til kommersielle shippingaktører

Siglar Carbon lanserer gratis karbonkestimator til kommersielle shippingaktører

Siglar Carbon lanserer i dag en gratis versjon av verktøyet Siglar Carbon Estimator som lar kommersielle shippingaktører forutsi og sammenlikne utslipp fra tankfrakt. Det ligger et enormt uforløst potensial i kommersiell dekarbonisering av skipsfarten, og det å kunne sammenlikne karbonkonsekvensen av avgjørelser før avtaler inngås kan være med på å forløse dette potensialet.

Karbonestimatoren modellerer karbonutslipp fra enkeltskip og -reiser. Den tillater kommersielle shippingaktører å sammenlikne karbonkonsekvensen av sine kommersielle avgjørelser. Lasteeiere kan bruke estimatene til å planlegge transport og chartre skip, mens skipseiere kan gjøre ekstern benchmarking basert på utslipp.

Mangelen på sammenliknbar utslippsdata i det maritime økosystemet hindrer bransjen i å oppdage effektive måter å redusere utslipp på. Siglar erfarer at det å gi kommersielle beslutningstagere kunnskap om utslipp relatert til deres avgjørelser baner vei for betydelige utslippskutt.

“Vi lanserer en gratis versjon av Siglar-estimatoren for å akselerere den kommersielle dekarboniseringen av skipsfarten, hvor vi erfarer at det ligger et stort uforløst potensial. Vi ønsker å skape et felles karbon språk som kan hjelpe industrien med å finne og kutte utslipp på en effektiv måte, og kalkulatoren er et skritt på veien,” sier Siglar CEO Sigmund Kyvik.

Gode estimater krever store mengder data, mens nøytral, sammenliknbar og detaljert data om faktiske utslipp er mangelvare i den maritime industrien. Det er mengde, kvalitet og detaljeringsgrad på data input som skiller Siglar sine estimater fra andre.

“Vi samler inn og behandler detaljerte utslippsdata fortløpende. Med våre kunders tillatelse bruker vi store datasett for å gi utslippsestimat med høy nøyaktighet, sier Siglar CDO Geir Olafsen og legger til, “Ved hjelp av maskinlæring kan vi kalibrere og kontinuerlig forbedre nøyaktigheten av våre estimat.”

Effektiv dekarbonisering starter med kunnskap om utslippskilder, og tilgang på nøytrale utslippsestimater gir ny og felles innsikt til det maritime økosystemet. Siglar Carbon Estimator vil i likhet med andre estimater forbedres ettersom datamengden øker.

“Estimatoren er allerede i bruk av kundene våre, og nye funksjoner er under utvikling. Ved å åpne tilgangen, kan flere aktører snakke samme språk, og bransjen vil få det beste verktøyet til å støtte karboneffektive shipping avgjørelser,” sier Kyvik.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Gry Sørås, Kommunikasjonssjef Siglar, +47 40 40 36 57