MADE OF AIR

madeofair.com

Made of Air bidrar til å reversere klimaendringene. Selskapet lager CO2-negative materialer som erstatter forurensende materialer laget av fossilbasert plastikk og aluminium.