Investeringen er god først når den også gagner samfunnet

Store verdier kan skapes samtidig som vi lytter til jordens tålegrenser. Derfor investerer vi i løsninger som bidrar til global transformasjon, økt endringstakt – og mennesker med evnen til å forestille seg vekst på nytt. Som aktiv eier dedikerer vi oss til å skape resultater sammen med selskapene vi investerer i. Vårt ønske er å bidra til å styrke vår felles livskvalitet og livsgrunnlag i nåtid og fremtid.

Mennesket er av natur en optimistisk skapning, og vår utrolige suksess skyldes generasjoners tro på at de kunne få til ting som ingen hadde gjort før dem. Steen Hildebrandt