Et familieeid, verdibasert investeringsselskap

TD Veen eies av to generasjoner i familien Veen i Stavanger. Selskapet drives med mål om økt verdiskaping med mindre ressursbruk, for å kunne overlate en bedre verden til neste generasjon.

Vi lærer av hverandre og er lydhøre for ny kunnskap som vil bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Strategien vår er blant annet basert på FNs bærekraftsmål og den innsikt som finnes om planetens tålegrenser, og fungerer på den måten som en pådriver når det gjelder klima og naturmangfold, med miljøhensyn som en viktig rettesnor. Vi følger også ny forskning på dette temaet tett, og særlig knyttet til våre investeringsområder; sirkularitet, mat, helse og teknologi. Les mer under vår investeringsfilosofi

Porteføljen vår består i stor grad av norske selskap, men de senere år har vi blant annet også gjort investeringer i selskaper som holder til i UK, Tyskland, Nederland, Canada og USA.

Lokalene i Stavanger inspirerer til dialog og godt samarbeid.
TD Veen holder til i Eiganesveien 95 – en adresse med rik historie.
Vi jobber sammen, lærer av hverandre og er lydhøre for ny kunnskap.
Jens Erich Jenssen og Kjell Skappel i TD Veen.
Selskapet drives med mål om økt verdiskaping med mindre ressursbruk.
Anja Moen Harem er leder for Samfunnssentralen.
Marit Øverland og Jane S. Tvedt.
Lunsj i levende lokaler fra 1917.
Gründer Tor Dagfinn Veen med kunst signert Per Dybvig i bakgrunnen.
TD Veen holder til i det tidligere Røde Kors-huset på Eiganes i Stavanger.
Bygningen er renovert med omhu og tilbakeført til opprinnelig utseende.
Følg stien i hagen for å komme til Samfunnssentralen i nabohuset.

TD Veen holder til i Eiganesveien 95 i Stavanger, i det mange tidligere kjente som Røde Kors-huset. Etter overtakelsen i 2012 ble bygningen renovert og tilbakeført til opprinnelig utseende fra byggeåret 1917. I nabohuset finner du Samfunnssentralen – vår store satsing på sosialt entreprenørskap. Her samarbeider vi med sosiale entreprenører som er i oppstartsfasen med bedrifter eller prosjekter innenfor teamene barn og unge, arbeidsinkludering, ren mat og sirkulær økonomi. TD Veen bidrar aktivt med veiledning og kompetanse, i tillegg til at vi bidrar økonomisk i prosjektet. Les mer om Samfunnssentralen.

I 2018 etablerte vi p53 sammen med Susanne Stuffers. p53 investerer i helsevirksomheter som tenker nytt. Mer informasjon finner du her.

TD Veen AS ble grunnlagt av Tor Dagfinn Veen i 1986. I dag eier Tor Dagfinn og Tone Veen 28 % av aksjene, mens døtrene Camilla og Silje Veen eier 36 % hver.

Styret består av: Silje Veen (leder), Klaus Mohn, Per Ivar Selvåg og Kristin Bjelland. Revisor er Øyvind Tjønn og Konrad Skulstad fra Erga Revisjon og juridisk rådgiver er Dag Sigvart Kaada fra advokatfirmaet Schjødt.

Silje Veen

Eier og styreleder

Silje er utdannet sivilmarkedsfører ved Handelshøyskolen BI, med spesialisering i lokal næringsutvikling. Hun grunnla og drev matkonseptet Food Story i mer enn 10 år.

Kjell Skappel

CEO

Kjell er gründer og partner i Stavanger Venture AS, et privateid engasjerende og verdiskapende investeringsselskap. Stavanger Venture AS ble etablert sammen med TD Veen AS i 2010. Kjell kom fra rollen som regiondirektør for Europe-North i Cisco Systems. Før dette har Kjell hatt flere ledende stillinger i TANDBERG ASA som senere ble kjøpt opp av Cisco Systems.

Øyvind Schanke

Chief Investment Officer

Øyvind har en MBA i finans fra NHH og har over 25 års erfaring fra investeringsbransjen. Øyvind var tidligere Administrerende Direktør i Skagen Fondene. Før det hadde han en lang karriere i Oljefondet hvor han de siste årene var Investeringsdirektør med base i London. Han har startet flere selskaper og har bred styreerfaring.

Tor Dagfinn Veen

Grunnlegger og eier

Tor Dagfinn er siviløkonom med over 40 års erfaring fra investeringsbransjen og en av gründerne i Skagenfondene.

Marit Øverland

Administrativ koordinator

+47 920 31 461

Marit er utdannet tannpleier ved Universitet i Bergen. Tidligere har hun jobbet i SAS og Skagenfondene. Marit har vært ansatt i TD Veen AS siden 2015.

Susanne Stuffers

CEO / Partner p53

+47 9119 4204

Susanne er utdannet lege ved Erasmus University Rotterdam og har en doktorgrad i kreft biomedesin fra Det Norske Radiumhospitalet. Hun har erfaring som konsulent i helse og life sciences (EY,2014 – 2015), fra medisinsk og kommersielle roller i legemiddelindustrien (Novartis, 2011-2014), og fra klinisk praksis som lege i spesialisering i onkologi (OUS Ullevål, 2010-2018). Susanne jobbet i Artic Securities som aksjeanalytiker der hun dekket helsesektoren (2015-2018) og er i dag CEO/partner i P53 Invest AS, et investeringsselskap med fokus på investeringer i helsesektoren.

Anja Moen Harem

Leder for Samfunnssentralen

+47 9135 2065

Anja er leder for Samfunnssentralen TD Veens satsing på sosialt entreprenørskap. Hun har bakgrunn som kokk blant annet som kjøkkensjef på Food Story.

Jane S. Tvedt

Investment Director

+47 9768 6469

Jane kom til TD Veen fra Skagen Fondene hvor hun jobbet som renteforvalter i mer enn 10 år. Tidligere har hun blant annet jobbet i Equinor, Norges Bank og Econ. Jane har embetseksamen i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Jens Erich Jenssen, CFA

Aksjeanalytiker & Investeringsansvarlig

+47 9526 1158

Jens Erich er investeringsansvarlig i TD Veen og har tidligere jobbet som investeringsansvarlig i Nysnø Klimainvesteringer. Jens Erich er CFA Charterholder og utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi. Jens Erich har også jobbet som aksjeanalytiker i Sparebank 1 Markets og har rådgivererfaring fra selskap som Melberg Partners og PwC.

Julian Veen

Julian Veen Uldal

Investment Professional

+47 9245 5527

Julian har en mastergrad i bærekraftig finans fra Handelshøyskolen BI. Tidligere var han profesjonell fotballspiller for Viking FK og har spilt mange aldersbestemte landskamper for Norge. I året mellom bachelor og master arbeidet han med klimainvesteringer i Nysnø. Han har vært ansatt i TD Veen AS siden 2023.

Gløden bak langsiktig tenkning, inderlige intensjoner og dristige interaksjoner for vår blå planet. KK