TD Veen er et familieeid investeringsselskap grunnlagt av Tor Dagfinn Veen i 1986. TD Veen er en langsiktig investor som søker verdiskapning med bærekraft som grunntanke både i seleksjon og i gjennomføring av aktivt eierskap. TD Veen investerer på tvers av aktivaklasser og geografier, med et spesielt fokus på å finne og bidra til å utvikle unike selskaper som leverer produkter og løsninger for framtiden.

For oss er en investering først god når den også gagner samfunnet.

Under er et utvalg av selskapene og menneskene vi har investert i.

P53

Norway

P53 er et selskap som investerer i helsevirksomheter og som tenker nytt og utfordrer det etablerte. Selskapet ønsker å bidra til utvikling og kommersialisering av banebrytende ideer som transformerer menneskers liv og som øker tilgjengelighet til nye og bedre behandlinger og innovative helsetjenester til det beste for pasienten.

Pexip

pexip.com Norway

Pexip forenkler videokommunikasjon på tvers av landegrenser, selskap og plattformer. Pexip legger til rette for at alle kan bli sett, hørt og inkludert på en sikker måte på tvers av teknologiske løsninger. Med Pexip kan brukeren stole på at dataen blir håndtert sikkert og i henhold til gjeldende krav til datalagring og personvern.

AVA

ava.uk UK

Ava hjelper kundene håndtere risiko ved hjelp av moderne sikkerhetsløsninger. Ava Cyber lar kunder identifiserer datasikkerhetsrisikoer internt i organsisasjonen, mens den skybaserte overvåkningsløsningen Ava Video kombinerer maskinlæring, video og sanntidsanalyse for å øke kunders evne til å redusere og håndtere risko.

MADE OF AIR

madeofair.com Germany

Made of Air bidrar til å reversere klimaendringene. Selskapet lager CO2-negative materialer som erstatter forurensende materialer laget av fossilbasert plastikk og aluminium.

Disruptive Technologies

disruptive-technologies.com Norway

Disruptive Technologies er utvikler av verdens minste trådløse sensorer til kommersielt bruk innen det raskt voksende IoT-markedet. Sensorene selskapet har utviklet har en rekke bruksområder og har en batterilevetid på opp til 15 år.

iSize

isize.co UK

iSize leverer en kodekuavhengig unik bildeteknologi for videostrømming ved hjelp av kunstig intelligens. Teknologien reduserer behov for båndbredde, leveransekostnaden og optimaliserer strømmeprosessen uten at kundene trenger å vente på nye kodekstandarder.

Huma

hu.ma Norway

Huma tilbyr sine kunder en smartere og bedre softwareløsning for alle typer HR-tjenester. Lett å bruke – lett å like.

Ocean Bottle

oceanbottle.co UK

Ocean Bottle gir alle muligheten til å bidra i arbeidet med å stanse forsøplingen av verdens hav. Selskapet har utviklet «The Ocean Bottle» – en anvendelig drikkeflaske i rustfritt stål bestående av 100% resirkulerbare materialer. Ved å kjøpe The Ocean Bottle gjør forbrukeren en investering som gagner miljøet på og bidrar til å redusere bruken av plastflasker. Hver kjøpte flaske finansierer en innsamling som tilsvarer 1000 plastflasker fra havet.

Siglar Carbon

siglarcarbon.com Norway

Siglar Carbon hjelper befraktere og skipseiere med å redusere utslipp ved å overvåke, rapportere og fasilitere effektiv logistikk i global skipstrafikk.

Resani

resani.com Norway

Resani hjelper mennesker med å drastisk forbedre sin håndhygiene på mindre enn 15 sekunder på en sikker og anvendelig måte.

Arctoris

arctoris.com UK

Arctoris har utviklet en egen teknologiplattform som legger til rette for datasentrisk utvikling av legemidler. Plattformen tilbyr sine kunder en helautomatisk Experiments-as-a-Service (EaaS)-løsning, med mål bidra til å hjelpe de millioner av mennesker som i dag lider av kroniske sykdommer.

Onna

weareonna.no Norway

ONNA bygger Norges første storskalaanlegg for vertikalt landbruk. Et kinderegg innen bærekraftig matproduksjon som fører til redusert import, transport og matsvinn.

Beaufort

beufort.io Norway

Beaufort hjelper kunder i kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Selskapet har utviklet en fleksibel softwareløsning som effektivt utfører kundescreening, overvåker transaksjoner og foretar risikoklassifiseringer, slik at selskapets kunder kan fokusere på det de virkelig er gode på.

Shoreline

shoreline.no Norway

Shoreline leverer intelligente softwarebaserte simulerings- og optimaliseringsløsninger til utviklere, operatører og eiere av vindkraftparker globalt.

Nordic Halibut

nordichalibut.com Norway

Nordic Halibut ble i 1995 stiftet av en gruppe lokale entusiaster som øynet muligheten til å starte med havbasert fiskeoppdrett av kveite. 25 år senere er Nordic Halibut blitt en av verdens ledende oppdretter av kveite.

Statt Torsk

Norway

Stott Torsk produserer bærekraftig norsk oppdrettstorsk til kvalitetsbevisste internasjonale forbrukere.