Vi skaper vekst sammen med mennesker som våger å tenke visjonært og handle med omtanke

Våre porteføljeselskap støtter den sosiale, økonomiske og miljømessige transformasjonen verden har behov for. Gjennom langsiktige impact-investeringer skapes det nye muligheter – og nye forestillinger om hva som er mulig.

Her er et utvalg investeringer innen sirkulære verdikjeder, bærekraftig matproduksjon, bedre helsetilbud og ressurssparende teknologi.