Bærekraftig matproduksjon er viktig for global stabilitet og biologisk mangfold

For at verden skal oppnå matsikkerhet uten ytterligere press på våre felles ressurser, kreves systematiske endringer. Stabil tilgang på mat, bedre ernæring og bærekraftig matproduksjon og jevnere fordeling av matressurser er nødvendig å få på plass for at flere skal kunne leve et aktivt og sunt liv.

Her følger et utvalg av våre investeringer innen bærekraftig matproduksjon: