Bærekraftig samfunnsutvikling gjennom lønnsomme investeringer

TD Veen legger stor vekt på langsiktige impact-investeringer som er positive for eiere, samfunn og planeten vi deler. Porteføljen videreutvikles gjennom visjonære holdninger, alltid tilstedeværende omtanke og en sterk investeringsvilje.

Vår filosofi, at investeringen er god først når den også gagner samfunnet, har fulgt oss gjennom mange år og er også blitt bekreftet gjennom vedvarende gode resultater. I en tid der planetens tålegrenser trues, bidrar investeringsfilosofien til å støtte den sosiale, økonomiske og miljømessige transformasjonen verden trenger. Vi ønsker å bidra til at flere får det bedre, samtidig som vår samlede ressursbruk må ned.

Systemendring gjennom sunn vekst

Grønn transformasjon krever nye modeller, metoder og risikovilje – men viktigst av alt er nye forestillinger om hva som er mulig. Vi ser på sirkulær økonomi som et lønnsomt alternativ, der resultatene som skapes er bedre for både aksjonærer, kunder og naturen.

Vi tror på systemendring gjennom sunn vekst, der nytenking og ressurssmarte løsninger vil utkonkurrere konvensjonell, grå vekst. Som investor ser vi etter gründere som tenker globalt fra dag én, og som bidrar positivt gjennom både mindset og praktiske løsninger.

Vår innstilling er at store verdier kan skapes samtidig som vi lytter til jordens tålegrenser.

Mer enn bunnlinje

Våre investeringsområder er i hovedsak sirkularitet, mat, helse og teknologi. Som finansiell eier ønsker vi å skape en sunn holdning til resultater, der avkastning måles ut fra bærekraftsmål, ansvarlighet og innvirkning på fremtidens behov – i tillegg til bunnlinje. De siste årene har vi i stor grad fokusert på tidligfaseinvesteringer som bidrar til skalerbare forretningsmodeller.

Innovative helsevirksomheter

Som en del av TD Veens langsiktige satsing på helse, etablerte vi i 2018 investeringsselskapet p53 sammen med Susanne Stuffers. p53 investerer i helsevirksomheter med banebrytende ideer som har verdi for menneskers liv og helse. Les mer

Sosialt entreprenørskap

Siden 2015 har vi satset på sosialt entreprenørskap lokalt gjennom arbeidsfellesskapet Samfunnssentralen, med satsningsområdene barn og unge, arbeidsinkludering, ren mat og sirkulær økonomi. I tillegg støtter vi arbeidet til SOS Barnebyer, der vi blant annet har vært involvert i renovering av gamle barnebyer og bidratt til oppstarten av et pionerprosjekt for fosterfamilier i Murmansk.

Om vi skal forme en ny fortelling om fremtiden, er det grunnleggende viktig å evne å forestille seg noe som er helt annerledes enn nåtiden. Per Espen Stoknes