Verden har behov for banebrytende ideer som gir bedre og mer effektive helsetilbud

Vi ønsker at flere skal få tilgang på god behandling og innovative løsninger som bidrar til bedre livskvalitet, helse og velvære. Morgendagens velferdssamfunn krever et tilgjengelig og mer bærekraftig helsevesen, der ideer og teknologi tuftet på høy vitenskapelig kvalitet kan skape verdi, vekst og omsorg.

Her følger et utvalg av våre investeringer innen effektive helsetilbud for flere: