De smarteste løsningene reduserer ressursbruk og øker vår felles robusthet

Nyskapende løsninger kan bedre våre evner til å håndtere ulike utfordringer. Innen cybersikkerhet bidrar teknologien til å beskytte både selskaper og mennesker fra datakriminalitet. Digitalisering og utnyttelse av kunstig intelligens kan også bidra til innovasjon og lønnsomme forretningsmodeller som gir økt bærekraft.

Investeringsområdet teknologi går på tvers av bransjer og våre øvrige fokusområder.

Her følger et utvalg av våre investeringer innen teknologi for redusert ressursbruk og økt robusthet: