Onna

weareonna.no

ONNA bygger Norges første storskalaanlegg for vertikalt landbruk. Et kinderegg innen bærekraftig matproduksjon som fører til redusert import, transport og matsvinn.