TDV_Statt Torsk

Statt Torsk 08.11.2022

Tildelt ny lokalitet med fire lisenser

Statt Torsk ASA har fått innvilget søknad om produksjon av torsk på Apalset i Stad kommune. Tillatelsen har fire lisenser, tilsvarende 3.120 tonn tillatt biomasse (MTB).

– Tillatelsen til produksjon på Apalset er en viktig milepæl for Statt, sier Leif Ronny Rætta, COO i Statt Torsk.

Lokaliteter i nærhet av hverandre er viktig både for å sikre miljø og for å få en økonomisk bærekraftig produksjon, forklarer Rætta.

– Jeg er veldig glad for at direktorat, kommune og Fylkeskommune, Mattilsynet og etater ser dette. Med bærekraft både for miljø og bedrift, skapes også varige arbeidsplasser samt nye muligheter for relatert næringsliv i området.

Mål om fortsatt vekst

Inkludert de nye lisensene på Apalset, har den norske produsenten i dag tolv lisenser i området rundt Stadt. Målet er å produsere 12.000 tonn fordelt på 24 lisenser.

– Produksjon på Apalset gir god mulighet til å sikre ukentlige leveranser også utover medio 2024. Vi vil i løpet av kort tid vurdere tidspunkt for igangsettelse, samtidig som vi jobber med å sikre ytterligere lokaliteter for å oppnå vårt mål om bærekraftig virksomhet, sier Gustave Brun-Lie, CEO i Statt Torsk.

Trenger stabile rammevilkår

En ny næring innen oppdrett er avhengig av å etablere en velfungerende, effektiv og bærekraftig verdikjede, understreker Brun-Lie.

– Det tar tid og krever store investeringer. Torskeoppdrett er en ung industri og trenger stabile, stimulerende og forutsigbare rammevilkår fra myndigheter for å lykkes.

For å avklare om kommersiell produksjon av oppdrettstorsk er mulig, gjennomførte Statt Torsk tre pilotproduksjoner i perioden 2016 – 2021. Nå er selskapet over i kommersiell produksjon, med lisenser fordelt på tre anlegg i Vanylvsfjorden.

Besøk Statt Torsk